Excel koulutus – kaavat, funktiot, kaaviot, pivot

Excel perusteet

Excel on oman lajinsa ehdoton ykkönen. Sillä on kilpailijoita, kuten Google Sheets tai Open Officen/Libre Officen Calc, mutta mikään niistä ei tarjoa samaa laajuutta kuin Excel. Tästä syystä ne tarjoavatkin yleensä mahdollisuuden tallentaa tiedoston Excelin tallennusmuotoon. Excel on hyvin looginen ohjelma ja hallitsemalla sen perusteet hyvin, voi käyttäjä soveltaa ohjelman ominaisuuksia hyvinkin monenlaisiin ongelmiin ja tarpeisiin. Koulutuksemme tarkoitus on perehdyttää käyttäjä tekemään kaavoja eri tarpeisiin ja muotoilemaan tulos visuaalisesti käyttötarkoitusta varten mahdollisimman tehokkaaksi.

Excel perusteet Excel muotoiltu taulukko

Sisältö:

  • taulukkoon kirjoittaminen, lukumuotoilut
  • kaavat ja pienet funktiot, summa, keskiarvo
  • kaavan kopiointi eri tavoin
  • graafisen kuvaajan eli kaavion muodostaminen helposti
  • automaattinen muotoilu perustuen valmiisiin ehtoihin
  • taulukon suojaus

 

Excel funktiot

Funktio tarkoittaa laskukaavaa, joka suorittaa hyvinkin monipuolisia laskutoimituksia käyttäjän puolesta. Funktiolla voidaan hakea tietoa, verrata tietoa tai vaikkapa suorittaa laskutoimituksia ehtoon perustuen. Yleisimpiä Excelissä käytettyjä funktioita taitavat ovat Summa, Summa.Jos, Keskiarvo, Phaku, Jos, Josvirhe ja Minimi/Maksimi. Osa näistä toimii hienosti yksinään, osan kanssa on hyvä käyttää jotakin toista funktiota apuna.

Kaikki eivät tarvitse kaikkia funktioita, joten funktiokoulutukset kannattaakin räätälöidä tarpeen mukaan. Tekstifunktiot, hakufunktiot, rahoitusfunktiot, tilastofunktiot ja päivämääräfunktiot voidaan helposti räätälöidä asiakkaalle sopivaksi kokonaisuudeksi esimerkiksi kahden tunnin kokonaisuudeksi. Lyhytkoulutukset on myös kätevä suorittaa vaikkapa Skype/Teams koulutuksena, jolloin säästetään matkoissa, ajassa ja vähennetään hiilijalanjälkeä.

Excel funktiot

Excel kaaviot

Tiedon visualisointi tehostaa sen analysointia. Excelissä on kaavioita kymmeniä eri tarkoituksiin. Tunnistamalla tarpeen kaaviolle, voit valita oikean ja onnistut aina. Kaaviokoulutuksessa käydään läpi kaavion perusta eli oikeat lähtötiedot sekä tarvittavat muotoilut kaavion viimeistelyyn. Myös kaaviokoulutukset sopivat hyvin lyhyehköiksi 1-2 tunnin täsmäkoulutuksiksi. Kerro tarpeesi numeroon 0400 657 587.

Excel kaavio

Excel Pivot ja Power Pivot

Tietoa on paljon, mutta onko se sellaisessa muodossa, josta saadaan tarkka kuva tilanteesta? Excelin Pivot on se työkalu, jolla suuret määrät taulukkomuotoista tietoa analysoidaan ymmärrettävinä kokonaisuuksina. Pivot on kehittynyt viimeisten parin vuoden aikana huimasti, samalla kun Excel on edistynyt relaatioita eli taulukoiden välisiä yhteyksiä ymmärtäväksi tiedon murskaajaksi. Power Pivot ja sen tietomalli mahdollistavat yhteydet muihin taulukoihin ja kehittyneellä Pivot-taulukoinnilla kesytät taulukot ja työkirjat. Pivotistakin saa helposti oman kokonaisuuden, jopa omilla taulukoilla, jolloin saat sekä koulutuksen että valmiiksi pivotoidun aineiston.

Excel Power Pivot

Excel pivotointi